دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/05/2017 kabilam (கபிலம்) [ta] kabilam (கபிலம்) تلفظ 0 رأی
18/05/2017 iḷanchivappu (இளஞ்சிவப்பு) [ta] iḷanchivappu (இளஞ்சிவப்பு) تلفظ 0 رأی
18/05/2017 ūdā (ஊதா) [ta] ūdā (ஊதா) تلفظ 0 رأی
18/05/2017 semmanjaḷ (செம்மஞ்சள்) [ta] semmanjaḷ (செம்மஞ்சள்) تلفظ 0 رأی
18/05/2017 pakkai (பச்சை) [ta] pakkai (பச்சை) تلفظ 0 رأی
18/05/2017 manjaḷ (மஞ்சள்) [ta] manjaḷ (மஞ்சள்) تلفظ 0 رأی
18/05/2017 veḷḷai [ta] veḷḷai تلفظ 0 رأی
18/05/2017 nīlam [ta] nīlam تلفظ 0 رأی
18/05/2017 sivappu [ta] sivappu تلفظ 0 رأی
18/05/2017 நாதஸ்வரம் [ta] நாதஸ்வரம் تلفظ 0 رأی
18/05/2017 முருங்கைக்காய் [ta] முருங்கைக்காய் تلفظ 0 رأی
18/05/2017 Thanjavur [ta] Thanjavur تلفظ 0 رأی
18/05/2017 இத தமிழ்ல ௭ப்படி சொல்வது [ta] இத தமிழ்ல ௭ப்படி சொல்வது تلفظ 0 رأی
18/07/2013 வானிலை [ta] வானிலை تلفظ 0 رأی
18/07/2013 வானியல் [ta] வானியல் تلفظ 0 رأی
18/07/2013 வானம் [ta] வானம் تلفظ 0 رأی
18/07/2013 தொலைநோக்கி [ta] தொலைநோக்கி تلفظ 0 رأی
18/07/2013 நிலநேர்க்கோடு [ta] நிலநேர்க்கோடு تلفظ 0 رأی
18/07/2013 மாரிகாலம் [ta] மாரிகாலம் تلفظ 0 رأی
18/07/2013 சூறாவளி [ta] சூறாவளி تلفظ 0 رأی
18/07/2013 நிலப்படம் [ta] நிலப்படம் تلفظ 0 رأی
18/07/2013 எரிமலை [ta] எரிமலை تلفظ 0 رأی
18/07/2013 அடர்த்தி [ta] அடர்த்தி تلفظ 0 رأی
11/06/2012 இருட்டு [ta] இருட்டு تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2012 списък [bg] списък تلفظ 0 رأی
08/06/2012 கழுத்து வலி [ta] கழுத்து வலி تلفظ 0 رأی
08/06/2012 எப்பாடு [ta] எப்பாடு تلفظ 0 رأی
30/05/2012 கிடா [ta] கிடா تلفظ 0 رأی
30/05/2012 தோசை [ta] தோசை تلفظ 0 رأی
30/05/2012 நாங்கள் [ta] நாங்கள் تلفظ 0 رأی