دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/07/2013 வானிலை [ta] வானிலை تلفظ 0 رأی
18/07/2013 வானியல் [ta] வானியல் تلفظ 0 رأی
18/07/2013 வானம் [ta] வானம் تلفظ 0 رأی
18/07/2013 தொலைநோக்கி [ta] தொலைநோக்கி تلفظ 0 رأی
18/07/2013 நிலநேர்க்கோடு [ta] நிலநேர்க்கோடு تلفظ 0 رأی
18/07/2013 மாரிகாலம் [ta] மாரிகாலம் تلفظ 0 رأی
18/07/2013 சூறாவளி [ta] சூறாவளி تلفظ 0 رأی
18/07/2013 நிலப்படம் [ta] நிலப்படம் تلفظ 0 رأی
18/07/2013 எரிமலை [ta] எரிமலை تلفظ 0 رأی
18/07/2013 அடர்த்தி [ta] அடர்த்தி تلفظ 0 رأی
11/06/2012 இருட்டு [ta] இருட்டு تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/06/2012 списък [bg] списък تلفظ 0 رأی
08/06/2012 கழுத்து வலி [ta] கழுத்து வலி تلفظ 0 رأی
08/06/2012 எப்பாடு [ta] எப்பாடு تلفظ 0 رأی
30/05/2012 கிடா [ta] கிடா تلفظ 0 رأی
30/05/2012 தோசை [ta] தோசை تلفظ 0 رأی
30/05/2012 நாங்கள் [ta] நாங்கள் تلفظ 0 رأی
30/05/2012 பெயர் [ta] பெயர் تلفظ 0 رأی
19/05/2012 கணக்கு [ta] கணக்கு تلفظ 0 رأی
19/05/2012 சோழ நாடு [ta] சோழ நாடு تلفظ 0 رأی
19/05/2012 தேனீ [ta] தேனீ تلفظ 0 رأی
19/05/2012 வடம் [ta] வடம் تلفظ 0 رأی
19/05/2012 காட்டாடு [ta] காட்டாடு تلفظ 0 رأی
19/05/2012 குடலை [ta] குடலை تلفظ 0 رأی
19/05/2012 குலவை [ta] குலவை تلفظ 0 رأی
19/05/2012 கும்பம் [ta] கும்பம் تلفظ 0 رأی
19/05/2012 குல்லா [ta] குல்லா تلفظ 0 رأی
19/05/2012 குடல் [ta] குடல் تلفظ 0 رأی
19/05/2012 ஒற்று [ta] ஒற்று تلفظ 0 رأی
19/05/2012 கழுதை [ta] கழுதை تلفظ 0 رأی