دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
08/06/2018 The symbol on that barn is called a hexafoos. [en] The symbol on that barn is called a hexafoos. تلفظ 0 رأی