دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/09/2008 simpan [ms] simpan تلفظ 0 رأی
10/04/2008 London [en] London تلفظ 1 رأی
10/04/2008 dry [en] dry تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/04/2008 engine [en] engine تلفظ 10 رأی بهترین تلفظ
10/04/2008 tandas [ms] tandas تلفظ 0 رأی