دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/06/2012 янбашка [tt] янбашка تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ясалган [tt] ясалган تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ямьшәеп [tt] ямьшәеп تلفظ 0 رأی
05/06/2012 якта [tt] якта تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ягылып [tt] ягылып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 асатлашырга [tt] асатлашырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 асатлаштырырга [tt] асатлаштырырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 асатланырга [tt] асатланырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 асатландырырга [tt] асатландырырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 асарга [tt] асарга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арынырга [tt] арынырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арытырга [tt] арытырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арындырырга [tt] арындырырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арылырга [tt] арылырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арыкланырга [tt] арыкланырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арыкландырырга [tt] арыкландырырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арыгайтырга [tt] арыгайтырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арыгаерга [tt] арыгаерга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 аршынларга [tt] аршынларга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 аруларга [tt] аруларга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 аруланырга [tt] аруланырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 артырга [tt] артырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яктыртып [tt] яктыртып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яшелрәк [tt] яшелрәк تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арендаларга [tt] арендаларга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арзанайтырга [tt] арзанайтырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арзанаерга [tt] арзанаерга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арзанландырырга [tt] арзанландырырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 арзанланырга [tt] арзанланырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 аристократлашырга [tt] аристократлашырга تلفظ 0 رأی