دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/06/2012 юнәлтеп [tt] юнәлтеп تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юрамалай [tt] юрамалай تلفظ 0 رأی
05/06/2012 югарылыктагы [tt] югарылыктагы تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юкарып [tt] юкарып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юлъязма [tt] юлъязма تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юлау [tt] юлау تلفظ 0 رأی
05/06/2012 югарылыклы [tt] югарылыклы تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юып [tt] юып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юллап [tt] юллап تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юынты [tt] юынты تلفظ 0 رأی
05/06/2012 югарылау [tt] югарылау تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юнышып [tt] юнышып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юатырга [tt] юатырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юнәлдереп [tt] юнәлдереп تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юнәлтебрәк [tt] юнәлтебрәк تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юләрсетергә [tt] юләрсетергә تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юмаларга [tt] юмаларга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 югалткан [tt] югалткан تلفظ 0 رأی
05/06/2012 югалганчы [tt] югалганчы تلفظ 0 رأی
05/06/2012 югалган [tt] югалган تلفظ 0 رأی
05/06/2012 юанмау [tt] юанмау تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яртысы [tt] яртысы تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ягып [tt] ягып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ялтырап [tt] ялтырап تلفظ 0 رأی
05/06/2012 янәшәдә [tt] янәшәдә تلفظ 0 رأی
05/06/2012 язгалап [tt] язгалап تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ясканырга [tt] ясканырга تلفظ 0 رأی
05/06/2012 ялгышып [tt] ялгышып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яраклашып [tt] яраклашып تلفظ 0 رأی
05/06/2012 яргаланган [tt] яргаланган تلفظ 0 رأی