دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/09/2012 бәллүр [tt] бәллүр تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бәлигъ [tt] бәлигъ تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бавы [tt] бавы تلفظ 0 رأی
02/09/2012 басынкы [tt] басынкы تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бандероленә [tt] бандероленә تلفظ 0 رأی
02/09/2012 барысы [tt] барысы تلفظ 0 رأی
02/09/2012 барсы [tt] барсы تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бал [tt] бал تلفظ 1 رأی
02/09/2012 баеячак [tt] баеячак تلفظ 0 رأی
02/09/2012 байыйк [tt] байыйк تلفظ 0 رأی
02/09/2012 байыйм [tt] байыйм تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бае [tt] бае تلفظ 0 رأی
02/09/2012 әхлаклы [tt] әхлаклы تلفظ 0 رأی
02/09/2012 әхлак [tt] әхлак تلفظ 0 رأی
02/09/2012 әфьюн [tt] әфьюн تلفظ 0 رأی
02/09/2012 әмма [tt] әмма تلفظ 0 رأی
02/09/2012 әманәт [tt] әманәт تلفظ 0 رأی
02/09/2012 ашханә [tt] ашханә تلفظ 0 رأی
02/09/2012 афәт [tt] афәт تلفظ 0 رأی
02/09/2012 афәрин [tt] афәрин تلفظ 0 رأی
02/09/2012 архив [tt] архив تلفظ 0 رأی
02/09/2012 апрелендә [tt] апрелендә تلفظ 0 رأی
02/09/2012 апрель [tt] апрель تلفظ 0 رأی
02/09/2012 ансамбленә [tt] ансамбленә تلفظ 0 رأی
02/09/2012 алдынгы [tt] алдынгы تلفظ 1 رأی
02/09/2012 аксөяк [tt] аксөяк تلفظ 0 رأی
02/09/2012 аксакал [tt] аксакал تلفظ 1 رأی
02/09/2012 Адәм [tt] Адәм تلفظ 0 رأی
02/09/2012 а'выр [tt] а'выр تلفظ 0 رأی
02/09/2012 автомобиленә [tt] автомобиленә تلفظ 0 رأی