دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
04/09/2012 галереясына [tt] галереясына تلفظ 0 رأی
03/09/2012 лауреаты [tt] лауреаты تلفظ 0 رأی
03/09/2012 властена [tt] властена تلفظ 0 رأی
03/09/2012 хакимияткәме [tt] хакимияткәме تلفظ 0 رأی
03/09/2012 Вәлиев [tt] Вәлиев تلفظ 0 رأی
03/09/2012 вазгыяте [tt] вазгыяте تلفظ 0 رأی
03/09/2012 вареньелап [tt] вареньелап تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буявы [tt] буявы تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буяячак [tt] буяячак تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буйыйк [tt] буйыйк تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буйыйм [tt] буйыйм تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буя [tt] буя تلفظ 0 رأی
02/09/2012 биеячәк [tt] биеячәк تلفظ 0 رأی
02/09/2012 биик [tt] биик تلفظ 0 رأی
02/09/2012 биим [tt] биим تلفظ 0 رأی
02/09/2012 берьялгызы [tt] берьялгызы تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бәрелүе [tt] бәрелүе تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бәлигъ [tt] бәлигъ تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бавы [tt] бавы تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бандероленә [tt] бандероленә تلفظ 0 رأی
02/09/2012 баеячак [tt] баеячак تلفظ 0 رأی
02/09/2012 байыйк [tt] байыйк تلفظ 0 رأی
02/09/2012 байыйм [tt] байыйм تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бае [tt] бае تلفظ 0 رأی
02/09/2012 апрелендә [tt] апрелендә تلفظ 0 رأی
02/09/2012 ансамбленә [tt] ансамбленә تلفظ 0 رأی
02/09/2012 а'выр [tt] а'выр تلفظ 0 رأی
02/09/2012 автомобиленә [tt] автомобиленә تلفظ 0 رأی
30/08/2012 әсбабы [tt] әсбабы تلفظ 0 رأی
30/08/2012 аллеясына [tt] аллеясына تلفظ 0 رأی