دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/09/2012 Галимә [tt] Галимә تلفظ 1 رأی
04/09/2012 галибанә [tt] галибанә تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/09/2012 галереясына [tt] галереясына تلفظ 0 رأی
03/09/2012 гаҗәп [tt] гаҗәп تلفظ 1 رأی
03/09/2012 лауреаты [tt] лауреаты تلفظ 0 رأی
03/09/2012 бишенче [tt] бишенче تلفظ 1 رأی
03/09/2012 властена [tt] властена تلفظ 0 رأی
03/09/2012 хакимияткәме [tt] хакимияткәме تلفظ 0 رأی
03/09/2012 Вәлиев [tt] Вәлиев تلفظ 0 رأی
03/09/2012 вазгыяте [tt] вазгыяте تلفظ 0 رأی
03/09/2012 вареньелап [tt] вареньелап تلفظ 0 رأی
03/09/2012 вакыт [tt] вакыт تلفظ 0 رأی
03/09/2012 быел [tt] быел تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буя [tt] буя تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буйыйм [tt] буйыйм تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буйыйк [tt] буйыйк تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буяячак [tt] буяячак تلفظ 0 رأی
03/09/2012 буявы [tt] буявы تلفظ 0 رأی
03/09/2012 бүгенге [tt] бүгенге تلفظ 0 رأی
02/09/2012 биеячәк [tt] биеячәк تلفظ 0 رأی
02/09/2012 биик [tt] биик تلفظ 0 رأی
02/09/2012 биим [tt] биим تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бие [nog] бие تلفظ 0 رأی
02/09/2012 берьялгызы [tt] берьялгызы تلفظ 0 رأی
02/09/2012 берьюлы [tt] берьюлы تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бердәнбер [tt] бердәнбер تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бәһа [tt] бәһа تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бәхәс [tt] бәхәс تلفظ 1 رأی
02/09/2012 бәрелүе [tt] бәрелүе تلفظ 0 رأی
02/09/2012 бәрабәр [tt] бәрабәр تلفظ 0 رأی