دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/02/2011 vật chất [vi] vật chất تلفظ 0 رأی
06/02/2011 công việc [vi] công việc تلفظ 0 رأی
06/02/2011 tài xế [vi] tài xế تلفظ 0 رأی
06/02/2011 chó [vi] chó تلفظ 2 رأی
06/02/2011 con mèo [vi] con mèo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/02/2011 âm thanh [vi] âm thanh تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/02/2011 nông phu [vi] nông phu تلفظ 0 رأی
06/02/2011 ngôi [vi] ngôi تلفظ 0 رأی
06/02/2011 hôm nay [vi] hôm nay تلفظ 0 رأی
06/02/2011 cớ [vi] cớ تلفظ 0 رأی
06/02/2011 chồng [vi] chồng تلفظ 0 رأی
06/02/2011 đàn ông [vi] đàn ông تلفظ 0 رأی
06/02/2011 cốc [vi] cốc تلفظ 0 رأی
06/02/2011 đàn bà [vi] đàn bà تلفظ 0 رأی
06/02/2011 con gái [vi] con gái تلفظ 0 رأی
06/02/2011 đứa bé [vi] đứa bé تلفظ 0 رأی
06/02/2011 gương [vi] gương تلفظ 0 رأی
06/02/2011 cái gối [vi] cái gối تلفظ 0 رأی
06/02/2011 cửa sổ [vi] cửa sổ تلفظ 0 رأی
06/02/2011 câu hỏi [vi] câu hỏi تلفظ 0 رأی
06/02/2011 bản đồ [vi] bản đồ تلفظ 0 رأی
06/02/2011 hình ảnh [vi] hình ảnh تلفظ 0 رأی
06/02/2011 hành khách [vi] hành khách تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/02/2011 phi công [vi] phi công تلفظ 0 رأی
06/02/2011 phi cơ [vi] phi cơ تلفظ 0 رأی
06/02/2011 tiền [vi] tiền تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/02/2011 câu văn [vi] câu văn تلفظ 0 رأی
06/02/2011 khám [vi] khám تلفظ 0 رأی
06/02/2011 khóa [vi] khóa تلفظ 0 رأی
06/02/2011 chìa khóa [vi] chìa khóa تلفظ 0 رأی