دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/03/2011 rời [vi] rời تلفظ 0 رأی
06/03/2011 xe lửa [vi] xe lửa تلفظ 0 رأی
06/03/2011 nguy [vi] nguy تلفظ 0 رأی
06/03/2011 miền [vi] miền تلفظ 0 رأی
06/03/2011 ếch [vi] ếch تلفظ 0 رأی
06/03/2011 êm [vi] êm تلفظ 0 رأی
06/03/2011 êm tai [vi] êm tai تلفظ 0 رأی
06/03/2011 xổ số [vi] xổ số تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/02/2011 trẻ em [vi] trẻ em تلفظ 0 رأی
26/02/2011 cấp tốc [vi] cấp tốc تلفظ 0 رأی
26/02/2011 ngực [vi] ngực تلفظ 0 رأی
26/02/2011 họng [vi] họng تلفظ 0 رأی
26/02/2011 hậu vệ [vi] hậu vệ تلفظ 0 رأی
26/02/2011 vua [vi] vua تلفظ 0 رأی
26/02/2011 tầm thường [vi] tầm thường تلفظ 0 رأی
25/02/2011 vận tốc [vi] vận tốc تلفظ 0 رأی
25/02/2011 óc [vi] óc تلفظ 0 رأی
25/02/2011 rừng [vi] rừng تلفظ 0 رأی
25/02/2011 nông trại [vi] nông trại تلفظ 0 رأی
25/02/2011 tranh ảnh [vi] tranh ảnh تلفظ 0 رأی
25/02/2011 một trăm [vi] một trăm تلفظ 0 رأی
25/02/2011 đầu [vi] đầu تلفظ 0 رأی
25/02/2011 liếc [vi] liếc تلفظ 0 رأی
25/02/2011 liếm [vi] liếm تلفظ 0 رأی
25/02/2011 diễn viên [vi] diễn viên تلفظ 0 رأی
25/02/2011 kiểm [vi] kiểm تلفظ 0 رأی
25/02/2011 tiếng [vi] tiếng تلفظ 0 رأی
25/02/2011 nhiều [vi] nhiều تلفظ 0 رأی
25/02/2011 kiểu [vi] kiểu تلفظ 0 رأی
19/02/2011 nhận vào [vi] nhận vào تلفظ 0 رأی