دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
18/02/2011 Rue d'Assas [fr] Rue d'Assas تلفظ توسط Pat91
18/02/2011 Rue Xavier Privas [fr] Rue Xavier Privas تلفظ توسط Pat91
18/02/2011 Place Chassaigne Goyon [fr] Place Chassaigne Goyon تلفظ توسط spl0uf
18/02/2011 Rue de Maubeuge [fr] Rue de Maubeuge تلفظ توسط spl0uf
18/02/2011 Place Madeleine Braun [fr] Place Madeleine Braun تلفظ توسط spl0uf
18/02/2011 Square des Jehan Rictus [fr] Square des Jehan Rictus تلفظ توسط marcdar
18/02/2011 Rue de Steinkerque [fr] Rue de Steinkerque تلفظ توسط spl0uf
18/02/2011 Rue de l'Abbé Bergey [fr] Rue de l'Abbé Bergey تلفظ توسط spl0uf
18/02/2011 Saint Gaudens [fr] Saint Gaudens تلفظ توسط spl0uf
18/02/2011 Rue Guadet [fr] Rue Guadet تلفظ توسط MadMorwen
17/02/2011 Place Edmond Detaille [fr] Place Edmond Detaille تلفظ توسط spl0uf
17/02/2011 Guillouard [fr] Guillouard تلفظ توسط spl0uf
17/02/2011 Rue de Geôle [fr] Rue de Geôle تلفظ توسط spl0uf
17/02/2011 Place Pey Berland [fr] Place Pey Berland تلفظ توسط spl0uf
17/02/2011 Rue des Faures [fr] Rue des Faures تلفظ توسط spl0uf
17/02/2011 Place Meynard [fr] Place Meynard تلفظ توسط spl0uf
16/02/2011 Piazza Plebiscito [it] Piazza Plebiscito تلفظ توسط pillola
16/02/2011 Boulevard Malesherbes [fr] Boulevard Malesherbes تلفظ توسط spl0uf
16/02/2011 Avenue du Maréchal Gallieni [fr] Avenue du Maréchal Gallieni تلفظ توسط spl0uf
16/02/2011 Rue du Docteur Finlay [fr] Rue du Docteur Finlay تلفظ توسط spl0uf
15/02/2011 Hôtel de Sens [fr] Hôtel de Sens تلفظ توسط spl0uf
14/02/2011 Avenue de Suffren [fr] Avenue de Suffren تلفظ توسط jsvidal
14/02/2011 Place de Fontenoy [fr] Place de Fontenoy تلفظ توسط spl0uf
14/02/2011 Avenue de Lowendal [fr] Avenue de Lowendal تلفظ توسط spl0uf
14/02/2011 Avenue Duquesne [fr] Avenue Duquesne تلفظ توسط spl0uf
14/02/2011 Rue Barbet de Jouy [fr] Rue Barbet de Jouy تلفظ توسط spl0uf
14/02/2011 Jardin du Ranelagh [fr] Jardin du Ranelagh تلفظ توسط spl0uf
14/02/2011 Rue Louis Boilly [fr] Rue Louis Boilly تلفظ توسط spl0uf
14/02/2011 Rue de La Reynie [fr] Rue de La Reynie تلفظ توسط spl0uf
12/02/2011 Place Louis Guillouard [fr] Place Louis Guillouard تلفظ توسط garel