دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/12/2010 audacioso [pt] audacioso تلفظ 0 رأی
16/12/2010 senhorio [pt] senhorio تلفظ 0 رأی
16/12/2010 arrogantes [pt] arrogantes تلفظ 0 رأی
16/12/2010 músicas [pt] músicas تلفظ 0 رأی
16/12/2010 Pico da Neblina [pt] Pico da Neblina تلفظ 0 رأی
07/12/2010 Itaipu [pt] Itaipu تلفظ 0 رأی
13/09/2010 páreo duro [pt] páreo duro تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 pastel [pt] pastel تلفظ 1 رأی
26/08/2010 Neandertal [pt] Neandertal تلفظ 0 رأی
26/08/2010 ginecologistas [pt] ginecologistas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 limpa-chaminés [pt] limpa-chaminés تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 catador [pt] catador تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 pedagogo [pt] pedagogo تلفظ 1 رأی
26/08/2010 catado [pt] catado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 mestre de cerimônia [pt] mestre de cerimônia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 Botafogo [pt] Botafogo تلفظ 1 رأی
26/08/2010 caxinxada [pt] caxinxada تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 dublê [pt] dublê تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 João do Pulo [pt] João do Pulo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 Maurren Maggi [pt] Maurren Maggi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/08/2010 caipirinha [pt] caipirinha تلفظ 0 رأی
26/08/2010 cachaça [pt] cachaça تلفظ 1 رأی
26/08/2010 Alagoas [pt] Alagoas تلفظ 0 رأی
26/08/2010 João [pt] João تلفظ 0 رأی
25/08/2010 Salvador [pt] Salvador تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
25/08/2010 Rio de Janeiro [pt] Rio de Janeiro تلفظ 3 رأی