دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/08/2010 marzo [es] marzo تلفظ 1 رأی
17/08/2010 febrero [es] febrero تلفظ 0 رأی
17/08/2010 enero [es] enero تلفظ -1 رأی
17/08/2010 pronunciar [es] pronunciar تلفظ 0 رأی
17/08/2010 domingo [es] domingo تلفظ 0 رأی
17/08/2010 sábado [es] sábado تلفظ -1 رأی
17/08/2010 viernes [es] viernes تلفظ 0 رأی
17/08/2010 jueves [es] jueves تلفظ 0 رأی
17/08/2010 miércoles [es] miércoles تلفظ 0 رأی
17/08/2010 martes [es] martes تلفظ 0 رأی
17/08/2010 lunes [es] lunes تلفظ 0 رأی
17/08/2010 mírame [es] mírame تلفظ 0 رأی
17/08/2010 piénsalo [es] piénsalo تلفظ 0 رأی
17/08/2010 helicóptero [es] helicóptero تلفظ 1 رأی
17/08/2010 anhelar [es] anhelar تلفظ 1 رأی
17/08/2010 septiembre [es] septiembre تلفظ 0 رأی
17/08/2010 verdad [es] verdad تلفظ 0 رأی
17/08/2010 variedad [es] variedad تلفظ 1 رأی
16/08/2010 música [es] música تلفظ 0 رأی
16/08/2010 inicio [es] inicio تلفظ 0 رأی
16/08/2010 carro [es] carro تلفظ 0 رأی
16/08/2010 vivir [es] vivir تلفظ 0 رأی
16/08/2010 muerte [es] muerte تلفظ 0 رأی
16/08/2010 morir [es] morir تلفظ 1 رأی
16/08/2010 doctor [es] doctor تلفظ 2 رأی
16/08/2010 institucionalización [es] institucionalización تلفظ 0 رأی