کاربر:

fw3493af

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های fw3493af شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/01/2017 glazifluvial [de] glazifluvial تلفظ 0 رأی
05/01/2017 Engelspiel [de] Engelspiel تلفظ 1 رأی
05/01/2017 Eisrückzüge [de] Eisrückzüge تلفظ 1 رأی
05/01/2017 Olivenanbau [de] Olivenanbau تلفظ 1 رأی
05/01/2017 Mordswut [de] Mordswut تلفظ 0 رأی
05/01/2017 ausagieren [de] ausagieren تلفظ 0 رأی
05/01/2017 Wirtschaft [de] Wirtschaft تلفظ 0 رأی
05/01/2017 Viskositätskoeffizient [de] Viskositätskoeffizient تلفظ 0 رأی
04/01/2017 wutverzerrt [de] wutverzerrt تلفظ 0 رأی
04/01/2017 Sauwut [de] Sauwut تلفظ 0 رأی
04/01/2017 Arbeitswut [de] Arbeitswut تلفظ 0 رأی
04/01/2017 Anästhesiesystem [de] Anästhesiesystem تلفظ 0 رأی
04/01/2017 Geräteleasing [de] Geräteleasing تلفظ 0 رأی
04/01/2017 Bannwaldallee [de] Bannwaldallee تلفظ 1 رأی
04/01/2017 Kernlochbohrung [de] Kernlochbohrung تلفظ 0 رأی
04/01/2017 Touchscreentechnologie [de] Touchscreentechnologie تلفظ 0 رأی
04/01/2017 Messestanddesign [de] Messestanddesign تلفظ 0 رأی
04/01/2017 Werkstattauftrag [de] Werkstattauftrag تلفظ 0 رأی
04/01/2017 Ersatzteilpreis [de] Ersatzteilpreis تلفظ 0 رأی
03/01/2017 Bundesfeiertag [de] Bundesfeiertag تلفظ 0 رأی
03/01/2017 herpfeifen [de] herpfeifen تلفظ 0 رأی
03/01/2017 herbeiwinken [de] herbeiwinken تلفظ 0 رأی
03/01/2017 Berufsjargon [de] Berufsjargon تلفظ 0 رأی
03/01/2017 Kirschenmund [de] Kirschenmund تلفظ 0 رأی
03/01/2017 Rodeltour [de] Rodeltour تلفظ 0 رأی
03/01/2017 Kirchenschiffachse [de] Kirchenschiffachse تلفظ 0 رأی
03/01/2017 förderungsfähig [de] förderungsfähig تلفظ 0 رأی
03/01/2017 Doppelturmfassade [de] Doppelturmfassade تلفظ 0 رأی
03/01/2017 Staubersheimer Alb [de] Staubersheimer Alb تلفظ 0 رأی
03/01/2017 Freizeitmöglichkeiten [de] Freizeitmöglichkeiten تلفظ 0 رأی