دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/07/2008 seatbelt [en] seatbelt تلفظ 0 رأی
18/07/2008 Daryl [en] Daryl تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ