کاربر:

fres001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/08/2015 kokosolja [sv] kokosolja تلفظ 0 رأی
20/08/2015 osammanhängande [sv] osammanhängande تلفظ 0 رأی
20/08/2015 oförberedd [sv] oförberedd تلفظ 0 رأی
20/08/2015 svärja [sv] svärja تلفظ 0 رأی
20/08/2015 djurskötare [sv] djurskötare تلفظ 0 رأی
18/08/2015 barnbarnsbarn [sv] barnbarnsbarn تلفظ 0 رأی
18/08/2015 pösig [sv] pösig تلفظ 0 رأی
18/08/2015 gnola [sv] gnola تلفظ 0 رأی
12/08/2015 Kenta [sv] Kenta تلفظ 0 رأی
12/08/2015 pastan [sv] pastan تلفظ 0 رأی
12/08/2015 ungdomsgäng [sv] ungdomsgäng تلفظ 0 رأی
12/08/2015 plånböcker [sv] plånböcker تلفظ 1 رأی
12/08/2015 Eklöf [sv] Eklöf تلفظ 0 رأی
03/08/2015 spårhund [sv] spårhund تلفظ 0 رأی
03/08/2015 Malmsjön [sv] Malmsjön تلفظ 0 رأی
03/08/2015 Internetleverantör [sv] Internetleverantör تلفظ 0 رأی
03/08/2015 på nätet [sv] på nätet تلفظ 0 رأی
03/08/2015 joystick [sv] joystick تلفظ 0 رأی
03/08/2015 simulator [sv] simulator تلفظ 0 رأی
03/08/2015 simuleringsspel [sv] simuleringsspel تلفظ 0 رأی
03/08/2015 äventyrsspel [sv] äventyrsspel تلفظ 0 رأی
03/08/2015 Jan Lundgren [sv] Jan Lundgren تلفظ 0 رأی
03/08/2015 uppsjungning [sv] uppsjungning تلفظ 0 رأی
03/08/2015 lädersko [sv] lädersko تلفظ 0 رأی
02/08/2015 Lingmerth [sv] Lingmerth تلفظ 0 رأی
02/08/2015 målarfärg [sv] målarfärg تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yard [sv] yard تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yppandeförbud [sv] yppandeförbud تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yrkesaktiv [sv] yrkesaktiv تلفظ 0 رأی
01/08/2015 yrkesarbetare [sv] yrkesarbetare تلفظ 0 رأی