کاربر:

fres001

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های fres001 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/09/2015 högtidstalare [sv] högtidstalare تلفظ 0 رأی
30/09/2015 högtidstala [sv] högtidstala تلفظ 0 رأی
30/09/2015 högtidsstunden [sv] högtidsstunden تلفظ 0 رأی
30/09/2015 skolområdet [sv] skolområdet تلفظ 0 رأی
30/09/2015 tillbakafärd [sv] tillbakafärd تلفظ 0 رأی
22/09/2015 registreringsbevis [sv] registreringsbevis تلفظ 0 رأی
22/09/2015 Björn Waldegård [sv] Björn Waldegård تلفظ 0 رأی
22/09/2015 kåserierna [sv] kåserierna تلفظ 0 رأی
22/09/2015 hälsningsfraser [sv] hälsningsfraser تلفظ 0 رأی
22/09/2015 avskedsfraser [sv] avskedsfraser تلفظ 0 رأی
22/09/2015 avskrifter [sv] avskrifter تلفظ 0 رأی
22/09/2015 urkund [sv] urkund تلفظ 0 رأی
22/09/2015 urkunder [sv] urkunder تلفظ 0 رأی
22/09/2015 solchanser [sv] solchanser تلفظ 0 رأی
22/09/2015 Mullsjö AIS [sv] Mullsjö AIS تلفظ 0 رأی
22/09/2015 superligan [sv] superligan تلفظ 0 رأی
20/09/2015 Vuoggatjålme [sv] Vuoggatjålme تلفظ 0 رأی
01/09/2015 Svenska Cupen [sv] Svenska Cupen تلفظ 0 رأی
01/09/2015 isig [sv] isig تلفظ 0 رأی
01/09/2015 knölig [sv] knölig تلفظ 0 رأی
01/09/2015 åskmuller [sv] åskmuller تلفظ 0 رأی
01/09/2015 urtavla [sv] urtavla تلفظ 0 رأی
01/09/2015 jaktgevär [sv] jaktgevär تلفظ 0 رأی
31/08/2015 swisha [sv] swisha تلفظ 0 رأی
31/08/2015 Akademibokhandeln [sv] Akademibokhandeln تلفظ 0 رأی
31/08/2015 stiftpenna [sv] stiftpenna تلفظ 0 رأی
31/08/2015 mjölkbud [sv] mjölkbud تلفظ 0 رأی
31/08/2015 oregerlig [sv] oregerlig تلفظ 0 رأی
31/08/2015 slingra [sv] slingra تلفظ 0 رأی
31/08/2015 väderprognos [sv] väderprognos تلفظ 0 رأی