دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/02/2009 mandarini [it] mandarini تلفظ 0 رأی
17/02/2009 limone [it] limone تلفظ 2 رأی
17/02/2009 fragoline [it] fragoline تلفظ 0 رأی
17/02/2009 castagne [it] castagne تلفظ 0 رأی
17/02/2009 arachidi [it] arachidi تلفظ 0 رأی
17/02/2009 anguria [it] anguria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 albicocca [it] albicocca تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 scaloppina [it] scaloppina تلفظ 0 رأی
17/02/2009 salame [it] salame تلفظ 0 رأی
17/02/2009 salsiccia [it] salsiccia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 petto [it] petto تلفظ 0 رأی
17/02/2009 coscia [it] coscia تلفظ 0 رأی
17/02/2009 agnello [it] agnello تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 uva passa [it] uva passa تلفظ 0 رأی
17/02/2009 surgelati [it] surgelati تلفظ 0 رأی
17/02/2009 succo di frutta [it] succo di frutta تلفظ 0 رأی
17/02/2009 spezie [it] spezie تلفظ 0 رأی
17/02/2009 pane integrale [it] pane integrale تلفظ 0 رأی
17/02/2009 noce moscata [it] noce moscata تلفظ 0 رأی
17/02/2009 marmellata [it] marmellata تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 margarina [it] margarina تلفظ 0 رأی
17/02/2009 maionese [it] maionese تلفظ 0 رأی
17/02/2009 fichi secchi [it] fichi secchi تلفظ 0 رأی
17/02/2009 caramella [it] caramella تلفظ 0 رأی
17/02/2009 cannella [it] cannella تلفظ 0 رأی
17/02/2009 birra [it] birra تلفظ 0 رأی
17/02/2009 aranciata [it] aranciata تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/02/2009 acqua minerale [it] acqua minerale تلفظ 0 رأی
17/02/2009 aceto [it] aceto تلفظ 0 رأی
17/02/2009 profumo [it] profumo تلفظ 0 رأی