دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/10/2012 Uldis Bērziņš [lv] Uldis Bērziņš تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Lūcija Garūta [lv] Lūcija Garūta تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Rundāle [lv] Rundāle تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/10/2012 jaunlatvieši [lv] jaunlatvieši تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Imants Ziedonis [lv] Imants Ziedonis تلفظ 0 رأی
26/10/2012 Rundāles pils [lv] Rundāles pils تلفظ 0 رأی
05/10/2012 moskītu [lv] moskītu تلفظ 0 رأی
05/10/2012 gliemežu [lv] gliemežu تلفظ 0 رأی
05/10/2012 bruņurupucis [lv] bruņurupucis تلفظ 0 رأی
05/10/2012 ābolu [lv] ābolu تلفظ 0 رأی
05/10/2012 bumbieru [lv] bumbieru تلفظ 0 رأی
05/10/2012 plūmju [lv] plūmju تلفظ 0 رأی
05/10/2012 banānu [lv] banānu تلفظ 0 رأی
05/10/2012 persiku [lv] persiku تلفظ 0 رأی
05/10/2012 aprikožu [lv] aprikožu تلفظ 0 رأی
05/10/2012 ķiršu [lv] ķiršu تلفظ 0 رأی
05/10/2012 zemeņu [lv] zemeņu تلفظ 0 رأی
05/10/2012 DNA [lv] DNA تلفظ 0 رأی
05/10/2012 aveņu [lv] aveņu تلفظ 0 رأی
05/10/2012 citronu [lv] citronu تلفظ 0 رأی
05/10/2012 kartupeļi [lv] kartupeļi تلفظ 0 رأی
05/10/2012 burkāni [lv] burkāni تلفظ 0 رأی
05/10/2012 kolrābji [lv] kolrābji تلفظ 0 رأی
05/10/2012 selerijas [lv] selerijas تلفظ 0 رأی
05/10/2012 augs [lv] augs تلفظ 0 رأی
05/10/2012 ziedkāposti [lv] ziedkāposti تلفظ 0 رأی
05/10/2012 sīpoli [lv] sīpoli تلفظ 0 رأی
05/10/2012 jumts [lv] jumts تلفظ 0 رأی
05/10/2012 bērni [lv] bērni تلفظ 0 رأی
05/10/2012 salu [lv] salu تلفظ 0 رأی