دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/11/2011 Michel Debost [fr] Michel Debost تلفظ 0 رأی
05/11/2011 Alfred Tomatis [fr] Alfred Tomatis تلفظ 0 رأی
05/11/2011 Guy Di Méo [fr] Guy Di Méo تلفظ 0 رأی