دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
13/09/2012 appolinien [fr] appolinien تلفظ 0 رأی
13/09/2012 vitupérer [fr] vitupérer تلفظ 0 رأی
13/09/2012 noctiluque [fr] noctiluque تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 Mastroquet [fr] Mastroquet تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Flavescent [fr] Flavescent تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 caligineux [fr] caligineux تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 Célicole [fr] Célicole تلفظ 0 رأی
13/09/2012 Nivéal [fr] Nivéal تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 Nival [fr] Nival تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 philippique [fr] philippique تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 dionysiaque [fr] dionysiaque تلفظ 0 رأی
13/09/2012 atermoiement [fr] atermoiement تلفظ 0 رأی
13/09/2012 chenu [fr] chenu تلفظ 0 رأی
13/09/2012 mastard [fr] mastard تلفظ 0 رأی
13/09/2012 affutiaux [fr] affutiaux تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 délétère [fr] délétère تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 déréliction [fr] déréliction تلفظ 0 رأی
13/09/2012 pugnacité [fr] pugnacité تلفظ توسط Macadomia
13/09/2012 forfanterie [fr] forfanterie تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 esbroufe [fr] esbroufe تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fuligineux [fr] fuligineux تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 céladon [fr] céladon تلفظ 0 رأی
13/09/2012 albâtre [fr] albâtre تلفظ 0 رأی
13/09/2012 galimatias [fr] galimatias تلفظ توسط Pat91
13/09/2012 faix [fr] faix تلفظ 0 رأی
13/09/2012 belliciste [fr] belliciste تلفظ 0 رأی
13/09/2012 tellurocratie [fr] tellurocratie تلفظ 0 رأی
13/09/2012 thalassocratie [fr] thalassocratie تلفظ 0 رأی
13/09/2012 théurgie [fr] théurgie تلفظ 0 رأی
13/09/2012 idoine [fr] idoine تلفظ 0 رأی