کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/07/2016 házi koszt [hu] házi koszt تلفظ 0 رأی
05/07/2016 müzli [hu] müzli تلفظ 0 رأی
05/07/2016 sajtkrém [hu] sajtkrém تلفظ 0 رأی
05/07/2016 vajaskenyér [hu] vajaskenyér تلفظ 0 رأی
05/07/2016 riporterek [hu] riporterek تلفظ 0 رأی
05/07/2016 almákat [hu] almákat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 almák [hu] almák تلفظ 0 رأی
05/07/2016 székeket [hu] székeket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 asztalokat [hu] asztalokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 feketéket [hu] feketéket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 munkásokat [hu] munkásokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 fényképezel [hu] fényképezel تلفظ 0 رأی
05/07/2016 keresed [hu] keresed تلفظ 0 رأی
05/07/2016 telefonokat [hu] telefonokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 lámpákat [hu] lámpákat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 tanárokat [hu] tanárokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 fiúkat [hu] fiúkat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 főnökök [hu] főnökök تلفظ 0 رأی
05/07/2016 repülőgépek [hu] repülőgépek تلفظ 0 رأی
05/07/2016 vonatokat [hu] vonatokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 repülőgépeket [hu] repülőgépeket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 kórházakat [hu] kórházakat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 áruházakat [hu] áruházakat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 angolokat [hu] angolokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 régieket [hu] régieket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 arabok [hu] arabok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 kanadaiak [hu] kanadaiak تلفظ 0 رأی
05/07/2016 politikusokat [hu] politikusokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 újakat [hu] újakat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 alacsonyakat [hu] alacsonyakat تلفظ 0 رأی