کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/07/2016 kórházak [hu] kórházak تلفظ 0 رأی
05/07/2016 házak [hu] házak تلفظ 0 رأی
05/07/2016 nagyokat [hu] nagyokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 magyarokat [hu] magyarokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 magyarok [hu] magyarok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 Mongol [hu] Mongol تلفظ 0 رأی
05/07/2016 Japán [hu] Japán تلفظ 0 رأی
05/07/2016 osztrák [hu] osztrák تلفظ 0 رأی
05/07/2016 orosz [hu] orosz تلفظ 0 رأی
05/07/2016 törökök [hu] törökök تلفظ 0 رأی
05/07/2016 olaszok [hu] olaszok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 spanyol [hu] spanyol تلفظ 0 رأی
05/07/2016 lengyel [hu] lengyel تلفظ 0 رأی
05/07/2016 holland [hu] holland تلفظ 0 رأی
05/07/2016 koreai [hu] koreai تلفظ 0 رأی
05/07/2016 Brazil [hu] Brazil تلفظ 0 رأی
05/07/2016 görögök [hu] görögök تلفظ 0 رأی
05/07/2016 belga [hu] belga تلفظ 0 رأی
05/07/2016 mexikói [hu] mexikói تلفظ 0 رأی
05/07/2016 japánok [hu] japánok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 izraeli [hu] izraeli تلفظ 0 رأی
05/07/2016 egyiptomi [hu] egyiptomi تلفظ 0 رأی
05/07/2016 ablakokat [hu] ablakokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 vonatok [hu] vonatok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 buszokat [hu] buszokat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 bírókat [hu] bírókat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 főnököket [hu] főnököket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 üzleteket [hu] üzleteket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 katonákat [hu] katonákat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 sofőröket [hu] sofőröket تلفظ 0 رأی