کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/07/2016 munkás [hu] munkás تلفظ 0 رأی
04/07/2016 csinál [hu] csinál تلفظ 0 رأی
04/07/2016 angol [hu] angol تلفظ 0 رأی
04/07/2016 csinálsz [hu] csinálsz تلفظ 0 رأی
04/07/2016 fiatal [hu] fiatal تلفظ 0 رأی
04/07/2016 vársz [hu] vársz تلفظ 0 رأی
04/07/2016 művész [hu] művész تلفظ 0 رأی
04/07/2016 könyvet [hu] könyvet تلفظ 0 رأی
04/07/2016 régi [hu] régi تلفظ 0 رأی
04/07/2016 énekesnő [hu] énekesnő تلفظ 0 رأی
04/07/2016 sétálok [hu] sétálok تلفظ 0 رأی
04/07/2016 új [hu] új تلفظ 0 رأی
04/07/2016 mögött [hu] mögött تلفظ 0 رأی
04/07/2016 fölött [hu] fölött تلفظ 0 رأی
04/07/2016 piac [hu] piac تلفظ 0 رأی
04/07/2016 iskola [hu] iskola تلفظ 0 رأی
04/07/2016 várok [hu] várok تلفظ 0 رأی
04/07/2016 látok [hu] látok تلفظ 0 رأی
04/07/2016 kezdek [hu] kezdek تلفظ 0 رأی
04/07/2016 hallasz [hu] hallasz تلفظ 0 رأی
04/07/2016 zenél [hu] zenél تلفظ 0 رأی
04/07/2016 ebédel [hu] ebédel تلفظ 0 رأی
04/07/2016 fényképez [hu] fényképez تلفظ 0 رأی
04/07/2016 élek [hu] élek تلفظ 0 رأی
04/07/2016 örül [hu] örül تلفظ 0 رأی
04/07/2016 Süt a nap [hu] Süt a nap تلفظ 0 رأی
04/07/2016 vezetek [hu] vezetek تلفظ 0 رأی
04/07/2016 autót [hu] autót تلفظ 0 رأی
04/07/2016 halad [hu] halad تلفظ 0 رأی
04/07/2016 telefont [hu] telefont تلفظ 0 رأی