کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/07/2016 zeneszerzőket [hu] zeneszerzőket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 repülőtereket [hu] repülőtereket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 egyiptomiak [hu] egyiptomiak تلفظ 0 رأی
05/07/2016 indiaiak [hu] indiaiak تلفظ 0 رأی
05/07/2016 írókat [hu] írókat تلفظ 0 رأی
05/07/2016 énekesnőket [hu] énekesnőket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 áruházak [hu] áruházak تلفظ 0 رأی
05/07/2016 titkárnőket [hu] titkárnőket تلفظ 0 رأی
05/07/2016 pályaudvarok [hu] pályaudvarok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 koreaiak [hu] koreaiak تلفظ 0 رأی
05/07/2016 kínaiak [hu] kínaiak تلفظ 0 رأی
05/07/2016 repülőterek [hu] repülőterek تلفظ 0 رأی
05/07/2016 spanyolok [hu] spanyolok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 hollandok [hu] hollandok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 ausztrálok [hu] ausztrálok تلفظ 0 رأی
05/07/2016 belgák [hu] belgák تلفظ 0 رأی
08/08/2015 Irmy Jurkovics [hu] Irmy Jurkovics تلفظ 0 رأی
08/08/2015 durranóhigany [hu] durranóhigany تلفظ 0 رأی
08/08/2015 duplikátor [hu] duplikátor تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dézsmabor [hu] dézsmabor تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dédszüle [hu] dédszüle تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dádá [hu] dádá تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsúdó [hu] dzsúdó تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsóker [hu] dzsóker تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsiudzsicu [hu] dzsiudzsicu تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszfa [hu] díszfa تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszemelvény [hu] díszemelvény تلفظ 0 رأی
08/08/2015 díszhely [hu] díszhely تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsesszzenekar [hu] dzsesszzenekar تلفظ 0 رأی
08/08/2015 dzsesszzene [hu] dzsesszzene تلفظ 0 رأی