کاربر:

findelka

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های findelka شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
17/08/2016 legeslegmegvesztegethetetlenebb [hu] legeslegmegvesztegethetetlenebb تلفظ 0 رأی
10/11/2010 tanít [hu] tanít تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2010 fürdőszoba [hu] fürdőszoba تلفظ 0 رأی
26/09/2010 Solti György [hu] Solti György تلفظ 0 رأی
24/09/2010 hetvenkedik [hu] hetvenkedik تلفظ توسط Globetrotter
21/09/2010 kapucsínó [hu] kapucsínó تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hadilábon áll [hu] hadilábon áll تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajcsipesz [hu] hajcsipesz تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hahota [hu] hahota تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajhullám [hu] hajhullám تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hagyd abba! [hu] hagyd abba! تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hagyj békén! [hu] hagyj békén! تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajdanában [hu] hajdanában تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hagyaték [hu] hagyaték تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajfürt [hu] hajfürt تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajfesték [hu] hajfesték تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajberakás [hu] hajberakás تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajdanán [hu] hajdanán تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajdani [hu] hajdani تلفظ 0 رأی
21/09/2010 haját tépi [hu] haját tépi تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajcsat [hu] hajcsat تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajcsár [hu] hajcsár تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hájasság [hu] hájasság تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hájfejű [hu] hájfejű تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hagyjuk ezt [hu] hagyjuk ezt تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hagyományoz [hu] hagyományoz تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hagy valamit [hu] hagy valamit تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajháló [hu] hajháló تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hagyjál békén! [hu] hagyjál békén! تلفظ 0 رأی
21/09/2010 hajdan [hu] hajdan تلفظ 0 رأی