دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2012 Harare [sn] Harare تلفظ -1 رأی
12/09/2012 maskati [sn] maskati تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Mugabe [sn] Mugabe تلفظ -1 رأی
12/09/2012 Nyarai [sn] Nyarai تلفظ -1 رأی