دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/05/2012 naysayers [en] naysayers تلفظ 0 رأی
25/05/2012 boyish [en] boyish تلفظ 0 رأی
23/05/2012 disciple [en] disciple تلفظ 0 رأی
22/05/2012 luxury [en] luxury تلفظ 0 رأی
22/05/2012 image [en] image تلفظ -1 رأی