دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/12/2010 flatness [en] flatness تلفظ 0 رأی
18/12/2010 weariness [en] weariness تلفظ 0 رأی
18/12/2010 blackness [en] blackness تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Kapuskasing [en] Kapuskasing تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Bluenotes [en] Bluenotes تلفظ 0 رأی
12/12/2010 nickle [en] nickle تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Outcome [en] Outcome تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Michael Ignatieff [en] Michael Ignatieff تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Louis St. Laurent [en] Louis St. Laurent تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Kataklysm [en] Kataklysm تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Watier [en] Watier تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Kim Kardashian [en] Kim Kardashian تلفظ 1 رأی
12/12/2010 Taylor Lautner [en] Taylor Lautner تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/12/2010 Selena Gomez [en] Selena Gomez تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Megan Fox [en] Megan Fox تلفظ 1 رأی
12/12/2010 Michael Jackson [en] Michael Jackson تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Lady Gaga [en] Lady Gaga تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Justin Bieber [en] Justin Bieber تلفظ 1 رأی
12/12/2010 Miley Cyrus [en] Miley Cyrus تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Kesha [en] Kesha تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Alzheimer's [en] Alzheimer's تلفظ 0 رأی
12/12/2010 water [en] water تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Google [en] Google تلفظ 0 رأی
12/12/2010 Apatheism [en] Apatheism تلفظ 0 رأی
12/12/2010 iron-deficiency anemia [en] iron-deficiency anemia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ