دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/01/2011 昆明 [hsn] 昆明 تلفظ 0 رأی
09/01/2011 哈利油 [hsn] 哈利油 تلفظ 0 رأی
09/01/2011 长沙 [hsn] 长沙 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ