دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/01/2011 哈利油 [hsn] 哈利油 تلفظ 0 رأی