دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/04/2009 rui [pt] rui تلفظ 0 رأی
05/04/2009 João [pt] João تلفظ 0 رأی
05/04/2009 irmão [pt] irmão تلفظ 1 رأی
05/04/2009 feliz [pt] feliz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/04/2009 almecegueira-vermelha [pt] almecegueira-vermelha تلفظ 0 رأی
05/04/2009 almecegueira-verdadeira [pt] almecegueira-verdadeira تلفظ 0 رأی
05/04/2009 almecegueira-mansa [pt] almecegueira-mansa تلفظ 0 رأی
05/04/2009 almecegueira-de-minas [pt] almecegueira-de-minas تلفظ 0 رأی
05/04/2009 almecegueira-da-praia [pt] almecegueira-da-praia تلفظ 0 رأی