دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
12/10/2011 victor borge [da] victor borge تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ