دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/08/2018 imperialist [da] imperialist تلفظ 0 رأی
30/08/2018 Forenede Nationer [da] Forenede Nationer تلفظ 0 رأی
30/08/2018 skolesystem [da] skolesystem تلفظ 0 رأی
30/08/2018 Epileptiker [da] Epileptiker تلفظ 0 رأی
30/08/2018 kapitalistisk [da] kapitalistisk تلفظ 0 رأی
05/03/2018 troende [da] troende تلفظ 0 رأی
05/03/2018 lånende [da] lånende تلفظ 0 رأی
05/03/2018 leet [da] leet تلفظ 0 رأی
22/05/2014 Ringstedvej [da] Ringstedvej تلفظ 1 رأی
22/05/2014 en far [da] en far تلفظ 0 رأی
22/05/2014 en nat [da] en nat تلفظ 0 رأی
22/05/2014 en kone [da] en kone تلفظ 0 رأی
22/05/2014 en lærer [da] en lærer تلفظ 0 رأی
22/05/2014 bredden [da] bredden تلفظ 0 رأی
22/05/2014 dybden [da] dybden تلفظ 0 رأی
22/05/2014 længden [da] længden تلفظ 0 رأی
22/05/2014 skabelsen [da] skabelsen تلفظ 0 رأی
22/05/2014 roser [da] roser تلفظ 0 رأی
22/05/2014 aviser [da] aviser تلفظ 0 رأی
22/05/2014 bagerier [da] bagerier تلفظ 0 رأی
22/05/2014 en løgn [da] en løgn تلفظ 0 رأی
22/05/2014 løgne [da] løgne تلفظ 0 رأی
22/05/2014 højtere [da] højtere تلفظ 0 رأی
22/05/2014 busser [da] busser تلفظ 0 رأی
22/05/2014 først og fremmest [da] først og fremmest تلفظ 0 رأی
22/05/2014 en svensker [da] en svensker تلفظ 0 رأی
22/05/2014 underst [da] underst تلفظ 0 رأی
22/05/2014 flest [da] flest تلفظ 0 رأی
22/05/2014 at gyse [da] at gyse تلفظ 0 رأی
22/05/2014 gyst [da] gyst تلفظ 0 رأی