دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/02/2011 fusible [ca] fusible تلفظ 0 رأی
26/02/2011 algorisme [ca] algorisme تلفظ 0 رأی
26/02/2011 compravenda [ca] compravenda تلفظ 0 رأی
03/11/2009 estàs [ca] estàs تلفظ 0 رأی
03/11/2009 estan [ca] estan تلفظ 0 رأی
03/11/2009 quants [ca] quants تلفظ -1 رأی
03/11/2009 quant [ca] quant تلفظ 0 رأی
03/11/2009 Calafell [ca] Calafell تلفظ -1 رأی
03/11/2009 Canet de Mar [ca] Canet de Mar تلفظ 0 رأی
03/11/2009 Puigpelat [ca] Puigpelat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2009 Capellades [ca] Capellades تلفظ -1 رأی
03/11/2009 anys [ca] anys تلفظ 0 رأی
03/11/2009 sovint [ca] sovint تلفظ 0 رأی
03/11/2009 Cassà de la Selva [ca] Cassà de la Selva تلفظ 0 رأی
03/11/2009 escocès [ca] escocès تلفظ 0 رأی
03/11/2009 Oleguer [ca] Oleguer تلفظ 0 رأی
03/11/2009 passerell [ca] passerell تلفظ 0 رأی
03/11/2009 xiuxiuejar [ca] xiuxiuejar تلفظ -1 رأی
03/11/2009 ara [ca] ara تلفظ 0 رأی
03/11/2009 com va això? [ca] com va això? تلفظ 0 رأی
05/09/2009 dolça [ca] dolça تلفظ 0 رأی
05/09/2009 golf de Roses [ca] golf de Roses تلفظ 0 رأی
18/08/2009 afinitat [ca] afinitat تلفظ 0 رأی
18/08/2009 aeroport [ca] aeroport تلفظ 0 رأی
18/08/2009 monitor [ca] monitor تلفظ 0 رأی
18/08/2009 pantalla [ca] pantalla تلفظ 0 رأی
18/08/2009 catifa [ca] catifa تلفظ 0 رأی
18/08/2009 ratolí [ca] ratolí تلفظ 0 رأی
18/08/2009 trajecte [ca] trajecte تلفظ 0 رأی
18/08/2009 obstacle [ca] obstacle تلفظ 0 رأی