دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/09/2009 ampere [en] ampere تلفظ 1 رأی
26/09/2009 ionization [en] ionization تلفظ 0 رأی
26/09/2009 characterized [en] characterized تلفظ 1 رأی
26/09/2009 Megaupload [en] Megaupload تلفظ 0 رأی
26/09/2009 Devonne [en] Devonne تلفظ 0 رأی
26/09/2009 Leonora [en] Leonora تلفظ 0 رأی
26/09/2009 Theodosia Prevost [en] Theodosia Prevost تلفظ 0 رأی
26/09/2009 Caroline Goulding [en] Caroline Goulding تلفظ 0 رأی
26/09/2009 William Quan Judge [en] William Quan Judge تلفظ 0 رأی