دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/07/2009 therapist [en] therapist تلفظ 0 رأی
25/07/2009 motivated [en] motivated تلفظ -1 رأی
25/07/2009 convenience [en] convenience تلفظ -1 رأی
25/07/2009 Jericho [en] Jericho تلفظ 0 رأی
25/07/2009 mongoose [en] mongoose تلفظ 0 رأی
25/07/2009 Cajun [en] Cajun تلفظ 0 رأی
25/07/2009 shrubbery [en] shrubbery تلفظ 0 رأی