کاربر:

daudau

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های daudau شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/03/2017 甘肃 [yue] 甘肃 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 水蛇膥咁長 [yue] 水蛇膥咁長 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 富士山 [yue] 富士山 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 熄燈 [yue] 熄燈 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 樂於助人 [yue] 樂於助人 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 即係 [yue] 即係 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 行咇 [yue] 行咇 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 當堂 [yue] 當堂 تلفظ 1 رأی
15/03/2017 頂頸 [yue] 頂頸 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 湯水 [yue] 湯水 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 热头 [yue] 热头 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 度橋 [yue] 度橋 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 婺源 [yue] 婺源 تلفظ 0 رأی
15/03/2017 贛語 [yue] 贛語 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 唔使講嘢 [yue] 唔使講嘢 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 狗血淋头 [yue] 狗血淋头 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 貴姓呀 [yue] 貴姓呀 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 懶到出汁 [yue] 懶到出汁 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 笠衫 [yue] 笠衫 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 時得時唔得 [yue] 時得時唔得 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 妖怪 [yue] 妖怪 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 每日一次 [yue] 每日一次 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 老成 [yue] 老成 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 定一定神 [yue] 定一定神 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 總站 [yue] 總站 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 搞掂 [yue] 搞掂 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 粉嶺 [yue] 粉嶺 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 一場嚟到 [yue] 一場嚟到 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 點話點好 [yue] 點話點好 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 2016 [yue] 2016 تلفظ 0 رأی