کاربر:

daudau

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های daudau شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
12/09/2017 有冇細孥哥凳? [yue] 有冇細孥哥凳? تلفظ 0 رأی
12/09/2017 他敬業樂業的精神十分可敬。 [yue] 他敬業樂業的精神十分可敬。 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 喺邊度畀錢? [yue] 喺邊度畀錢? تلفظ 0 رأی
12/09/2017 等我請啦 [yue] 等我請啦 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 呢到咁靜, 有啲唔對路 [yue] 呢到咁靜, 有啲唔對路 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 行返出大路 [yue] 行返出大路 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 呢張枱係咪冇人㗎? [yue] 呢張枱係咪冇人㗎? تلفظ 0 رأی
12/09/2017 唔好意思,借問聲你係咪本地人? [yue] 唔好意思,借問聲你係咪本地人? تلفظ 0 رأی
12/09/2017 唔該,我要杯生啤 [yue] 唔該,我要杯生啤 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 我想要份沙律 [yue] 我想要份沙律 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 喺邊度可以截的士? [yue] 喺邊度可以截的士? تلفظ 0 رأی
12/09/2017 我喺邊個站落可以轉搭火車? [yue] 我喺邊個站落可以轉搭火車? تلفظ 0 رأی
12/09/2017 呢部巴士開去邊? [yue] 呢部巴士開去邊? تلفظ 0 رأی
12/09/2017 我可唔可以用轉賬卡畀錢? [yue] 我可唔可以用轉賬卡畀錢? تلفظ 0 رأی
12/09/2017 你會見到左手邊有個標誌 [yue] 你會見到左手邊有個標誌 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 一杯紅酒幾錢? [yue] 一杯紅酒幾錢? تلفظ 0 رأی
12/09/2017 喺迴旋處第三個出口離開 [yue] 喺迴旋處第三個出口離開 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 唔該,我想訂枱 [yue] 唔該,我想訂枱 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 到⋯⋯嘅後面 [yue] 到⋯⋯嘅後面 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 到⋯⋯嘅右邊 [yue] 到⋯⋯嘅右邊 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 到⋯⋯嘅左邊 [yue] 到⋯⋯嘅左邊 تلفظ 0 رأی
12/09/2017 喺⋯⋯嘅前面 [yue] 喺⋯⋯嘅前面 تلفظ 0 رأی
06/03/2017 隻 app 有 bug [yue] 隻 app 有 bug تلفظ 0 رأی
06/08/2016 你想點呀? [yue] 你想點呀? تلفظ 0 رأی
25/07/2016 廣東話唔會講「生鍟」,只會講「生鏽」 [yue] 廣東話唔會講「生鍟」,只會講「生鏽」 تلفظ 0 رأی
13/07/2016 King Lok Cheung 張敬樂係香港單車代表隊成員 [yue] King Lok Cheung 張敬樂係香港單車代表隊成員 تلفظ 0 رأی
06/07/2016 第一個讀音 石硤尾 (位於香港九龍)第二個讀音 硤石 (浙江省地名) [yue] 第一個讀音 石硤尾 (位於香港九龍)第二個讀音 硤石 (浙江省地名) تلفظ 0 رأی
02/07/2016 逃之夭夭 [yue] 逃之夭夭 تلفظ 0 رأی
02/07/2016 奧妙 [yue] 奧妙 تلفظ 0 رأی
02/07/2016 野鴨 [yue] 野鴨 تلفظ 0 رأی