دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/11/2010 aproveitação [pt] aproveitação تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 ano-luz [pt] ano-luz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 aparatar [pt] aparatar تلفظ 0 رأی
19/11/2010 legilimência [pt] legilimência تلفظ 0 رأی
19/11/2010 Ofidioglota [pt] Ofidioglota تلفظ 0 رأی
19/11/2010 oclumência [pt] oclumência تلفظ 0 رأی
19/11/2010 Almofadinhas [pt] Almofadinhas تلفظ 0 رأی
19/11/2010 Salgueiro Lutador [pt] Salgueiro Lutador تلفظ 0 رأی
19/11/2010 Trouxas [pt] Trouxas تلفظ 0 رأی
19/11/2010 Marca Negra [pt] Marca Negra تلفظ 0 رأی
19/11/2010 Sangue Puro [pt] Sangue Puro تلفظ 0 رأی
19/11/2010 chinfrim [pt] chinfrim تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/11/2010 retornamento [pt] retornamento تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/10/2010 Rio de Janeiro [pt] Rio de Janeiro تلفظ 5 رأی
12/10/2010 João [pt] João تلفظ 0 رأی
30/05/2010 Jerusalém [pt] Jerusalém تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/05/2010 Thayla Ayala [pt] Thayla Ayala تلفظ 0 رأی
30/05/2010 Zezé Polessa [pt] Zezé Polessa تلفظ 0 رأی
30/05/2010 boricismo [pt] boricismo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/05/2010 borbotoar [pt] borbotoar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/05/2010 borboremense [pt] borboremense تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/05/2010 braquicefalização [pt] braquicefalização تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/05/2010 borbulhagem [pt] borbulhagem تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
30/05/2010 Elizabeth [pt] Elizabeth تلفظ 1 رأی