دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/07/2008 北京近郊 [zh] 北京近郊 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 北京大學 [zh] 北京大學 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 北京教育學院 [zh] 北京教育學院 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 北京理工大學 [zh] 北京理工大學 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 北京航空航天大學 [zh] 北京航空航天大學 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 后边 [zh] 后边 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 後邊 [zh] 後邊 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 奥运会 [zh] 奥运会 تلفظ -1 رأی
29/07/2008 计算机 [zh] 计算机 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 跑步 [zh] 跑步 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 匮乏 [zh] 匮乏 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 无聊 [zh] 无聊 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 后进先出 [zh] 后进先出 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 后辈 [zh] 后辈 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 後輩 [zh] 後輩 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 后车轴 [zh] 后车轴 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 後車軸 [zh] 後車軸 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 后赵 [zh] 后赵 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 後趙 [zh] 後趙 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 后记 [zh] 后记 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 彪形大汉 [zh] 彪形大汉 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2008 不吃葡萄倒吐葡萄皮 [zh] 不吃葡萄倒吐葡萄皮 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 征服者 [zh] 征服者 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 徐悲鸿 [zh] 徐悲鸿 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 形影不離 [zh] 形影不離 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 彖辞 [zh] 彖辞 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 弥天大谎 [zh] 弥天大谎 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 形式主义 [zh] 形式主义 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 吃葡萄不吐葡萄皮 [zh] 吃葡萄不吐葡萄皮 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 张家川回族自治县 [zh] 张家川回族自治县 تلفظ 0 رأی