دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/04/2012 劉少奇 [zh] 劉少奇 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/09/2008 [zh] 龝 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客体 [zh] 客体 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客體 [zh] 客體 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客运量 [zh] 客运量 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客運量 [zh] 客運量 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客运 [zh] 客运 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客運 [zh] 客運 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客轮 [zh] 客轮 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客輪 [zh] 客輪 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客觀唯心主義 [zh] 客觀唯心主義 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客车 [zh] 客车 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客車 [zh] 客車 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客观唯心主义 [zh] 客观唯心主义 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客觀主義 [zh] 客觀主義 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客观主义 [zh] 客观主义 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客观世界 [zh] 客观世界 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客觀世界 [zh] 客觀世界 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客观 [zh] 客观 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客栈 [zh] 客栈 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客棧 [zh] 客棧 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客户机软件 [zh] 客户机软件 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客戶機軟件 [zh] 客戶機軟件 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客户机服务器环境 [zh] 客户机服务器环境 تلفظ 0 رأی
06/09/2008 客戶機服務器環境 [zh] 客戶機服務器環境 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 徐州地区 [zh] 徐州地区 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 徐州地區 [zh] 徐州地區 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 徐州 [zh] 徐州 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 徐家汇 [zh] 徐家汇 تلفظ 0 رأی
29/07/2008 徐家彙 [zh] 徐家彙 تلفظ 0 رأی