دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/11/2009 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 2 رأی
30/11/2009 drought [en] drought تلفظ 2 رأی
30/11/2009 intimidating [en] intimidating تلفظ 0 رأی
30/11/2009 toilet paper [en] toilet paper تلفظ 0 رأی
30/11/2009 Basshunter [en] Basshunter تلفظ 0 رأی
30/11/2009 Cumbernauld [en] Cumbernauld تلفظ 0 رأی
30/11/2009 gonapotropin [en] gonapotropin تلفظ 0 رأی