دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/03/2009 biryani [gu] biryani تلفظ 0 رأی
29/03/2009 valod [gu] valod تلفظ 0 رأی
29/03/2009 vadodara [gu] vadodara تلفظ 0 رأی
28/03/2009 rotli [gu] rotli تلفظ 0 رأی