دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/11/2008 chips [sv] chips تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 fodral [sv] fodral تلفظ 0 رأی
07/11/2008 maräng [sv] maräng تلفظ 0 رأی
07/11/2008 kräm [sv] kräm تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 munhåla [sv] munhåla تلفظ 0 رأی
07/11/2008 inte [sv] inte تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 urin [sv] urin تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 eller [sv] eller تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 böghög [sv] böghög تلفظ 0 رأی
07/11/2008 biltjuv [sv] biltjuv تلفظ 0 رأی
07/11/2008 karlakarl [sv] karlakarl تلفظ 0 رأی
07/11/2008 snippa [sv] snippa تلفظ 0 رأی
07/11/2008 bajset [sv] bajset تلفظ 0 رأی
07/11/2008 skjuta [sv] skjuta تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 förgöra [sv] förgöra تلفظ 0 رأی
07/11/2008 krama [sv] krama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 kyssa [sv] kyssa تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 hångla [sv] hångla تلفظ 0 رأی
07/11/2008 pärm [sv] pärm تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Henning Mankell [sv] Henning Mankell تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Ara Abrahamian [sv] Ara Abrahamian تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Victoria [sv] Victoria تلفظ 0 رأی
07/11/2008 potatis [sv] potatis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 lejon [sv] lejon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 giraff [sv] giraff تلفظ 0 رأی
07/11/2008 djävulsdyrkare [sv] djävulsdyrkare تلفظ 0 رأی
07/11/2008 brödrost [sv] brödrost تلفظ 0 رأی
07/11/2008 idiot [sv] idiot تلفظ 0 رأی
07/11/2008 beige [sv] beige تلفظ 1 رأی
07/11/2008 orange [sv] orange تلفظ 1 رأی