دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
07/11/2008 förgöra [sv] förgöra تلفظ 0 رأی
07/11/2008 krama [sv] krama تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 kyssa [sv] kyssa تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 hångla [sv] hångla تلفظ 0 رأی
07/11/2008 potatis [sv] potatis تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 lejon [sv] lejon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 giraff [sv] giraff تلفظ 0 رأی
07/11/2008 skördetröska [sv] skördetröska تلفظ توسط OziX
07/11/2008 djävulsdyrkare [sv] djävulsdyrkare تلفظ 0 رأی
07/11/2008 brödrost [sv] brödrost تلفظ 0 رأی
07/11/2008 beige [sv] beige تلفظ 2 رأی
07/11/2008 orange [sv] orange تلفظ 1 رأی
07/11/2008 sushi [sv] sushi تلفظ 0 رأی
07/11/2008 falukorv [sv] falukorv تلفظ 0 رأی
07/11/2008 teddybjörn [sv] teddybjörn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 shaman [sv] shaman تلفظ 0 رأی
07/11/2008 kvinna [sv] kvinna تلفظ 0 رأی
07/11/2008 fläskläpp [sv] fläskläpp تلفظ 0 رأی
07/11/2008 garage [sv] garage تلفظ 3 رأی
07/11/2008 knark [sv] knark تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Galen [sv] Galen تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Gymnastik [sv] Gymnastik تلفظ 1 رأی
07/11/2008 plastikoperation [sv] plastikoperation تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Fett [sv] Fett تلفظ 0 رأی
07/11/2008 tvättmedel [sv] tvättmedel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 skvallerbytta [sv] skvallerbytta تلفظ 0 رأی
07/11/2008 räkor [sv] räkor تلفظ توسط sveg
07/11/2008 Systembolaget [sv] Systembolaget تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 råtta [sv] råtta تلفظ توسط pernys32
07/11/2008 Jan Guillou [sv] Jan Guillou تلفظ 0 رأی