دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
25/07/2011 byxa [sv] byxa تلفظ 0 رأی
25/07/2011 fluga [sv] fluga تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/07/2011 ubåt [sv] ubåt تلفظ 0 رأی
23/02/2009 kvart [sv] kvart تلفظ 0 رأی
07/11/2008 smeka [sv] smeka تلفظ 0 رأی
07/11/2008 käka [sv] käka تلفظ توسط OziX
07/11/2008 radio [sv] radio تلفظ 0 رأی
07/11/2008 grävaren [sv] grävaren تلفظ توسط OziX
07/11/2008 softa [sv] softa تلفظ 0 رأی
07/11/2008 haja [sv] haja تلفظ 0 رأی
07/11/2008 kex [sv] kex تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 fjortis [sv] fjortis تلفظ توسط ret001
07/11/2008 miniboss [sv] miniboss تلفظ 0 رأی
07/11/2008 gammelfarfar [sv] gammelfarfar تلفظ 0 رأی
07/11/2008 dinosaurie [sv] dinosaurie تلفظ 0 رأی
07/11/2008 tjacka [sv] tjacka تلفظ 0 رأی
07/11/2008 snacka [sv] snacka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 runka [sv] runka تلفظ 0 رأی
07/11/2008 ragga [sv] ragga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Tanka [sv] Tanka تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 busshållplats [sv] busshållplats تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 kantarell [sv] kantarell تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 faktiskt [sv] faktiskt تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 ägglikör [sv] ägglikör تلفظ 0 رأی
07/11/2008 banan [sv] banan تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 grävling [sv] grävling تلفظ 0 رأی
07/11/2008 sopkvast [sv] sopkvast تلفظ 0 رأی
07/11/2008 karamell [sv] karamell تلفظ 0 رأی
07/11/2008 samlag [sv] samlag تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 kamomill [sv] kamomill تلفظ 0 رأی