دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/05/2013 passar a limpo [pt] passar a limpo تلفظ -1 رأی
16/05/2013 adiada [pt] adiada تلفظ -1 رأی
22/02/2013 leonidas da silva [pt] leonidas da silva تلفظ -2 رأی
07/01/2013 gulodiça [pt] gulodiça تلفظ -1 رأی
07/01/2013 Fernando Pedroza [pt] Fernando Pedroza تلفظ -1 رأی
07/01/2013 decalhão [pt] decalhão تلفظ 0 رأی
07/01/2013 engole [pt] engole تلفظ 0 رأی
07/01/2013 zilhão [pt] zilhão تلفظ -1 رأی
07/01/2013 terreno baldio [pt] terreno baldio تلفظ 0 رأی
07/01/2013 Dario Telles de Menezes [pt] Dario Telles de Menezes تلفظ -1 رأی
07/01/2013 Mixto Esporte Clube [pt] Mixto Esporte Clube تلفظ 0 رأی
07/01/2013 pré-existente [pt] pré-existente تلفظ 0 رأی
06/10/2012 epigrafar [pt] epigrafar تلفظ 0 رأی