دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/10/2011 Okereke [ig] Okereke تلفظ 0 رأی
12/10/2011 agboghobia [ig] agboghobia تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ekwenti [ig] ekwenti تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ebere [ig] ebere تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ihunanya [ig] ihunanya تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ekpere [ig] ekpere تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ndidi [ig] ndidi تلفظ 0 رأی
12/10/2011 gburugburu [ig] gburugburu تلفظ 0 رأی
12/10/2011 okwukwe [ig] okwukwe تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ugbo-mmiri [ig] ugbo-mmiri تلفظ 0 رأی
12/10/2011 Chukwu [ig] Chukwu تلفظ 0 رأی
12/10/2011 egbe [ig] egbe تلفظ 0 رأی
12/10/2011 Enugu [ig] Enugu تلفظ 0 رأی
12/10/2011 okwute [ig] okwute تلفظ 0 رأی
12/10/2011 Chinua Achebe [yo] Chinua Achebe تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ezigbo [ig] ezigbo تلفظ 0 رأی
12/10/2011 Ojukwu [ig] Ojukwu تلفظ 0 رأی
12/10/2011 Igbo [ig] Igbo تلفظ 1 رأی
12/10/2011 Chimamanda Ngozi Adichie [ig] Chimamanda Ngozi Adichie تلفظ 0 رأی
12/10/2011 nzu [ig] nzu تلفظ 0 رأی
12/10/2011 Njideka [ig] Njideka تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ola edo [ig] ola edo تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ola ocha [ig] ola ocha تلفظ 0 رأی
12/10/2011 nnunu [ig] nnunu تلفظ 0 رأی
12/10/2011 nduru [ig] nduru تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ugbo-ala [ig] ugbo-ala تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ugbo-elu [ig] ugbo-elu تلفظ 0 رأی
12/10/2011 ugbo-oloko [ig] ugbo-oloko تلفظ 0 رأی
12/10/2011 njamah [ig] njamah تلفظ 0 رأی
12/10/2011 odenigbo [ig] odenigbo تلفظ 0 رأی