دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/07/2009 allanar [es] allanar تلفظ 0 رأی
22/07/2009 seguros [es] seguros تلفظ 0 رأی
22/07/2009 Porteña [es] Porteña تلفظ 0 رأی
22/07/2009 muñeca [es] muñeca تلفظ 1 رأی
22/07/2009 Rafael María Baralt [es] Rafael María Baralt تلفظ 0 رأی
22/07/2009 pienso [es] pienso تلفظ 0 رأی